Autori a kontakty

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica     nefajcite@nefajcite.sk

 

Autori projektu:

PaedDr. Slavomír Hanuska, riaditeľ,  Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Mgr. Patrícia Horváthová, učiteľka biológie na Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica

PaedDr. Peter Polakovič, Fakulta financií UMB Banská Bystrica

PaedDr. Peter Vitko, Akadémia umení Banská Bystrica

Mgr. Štefan Uram - ORCAN - hudobník - Demo scéna Commodore 64